Analyse 1 - Statistisch

Start De verhalen Analyse 1 - Statistisch Analyse 2 Het meta-verhaal 1 Het meta-verhaal 2

Van de 28 verhalen over 30 relaties kunnen enkele variabelen worden geschat en geanalyseerd.

Variabelen

De duur van de relatie. 
Deze is gemiddeld vier jaar.

De mate van geestelijk contact.
Deze is ingeschat op een schaal van 1 - 5, van weinig tot veel. 
Dit contact was gemiddeld 3.9.

De mate van lichamelijke intimiteit.
Deze is ingeschat op een schaal van 1 - 5, van weinig tot veel.
Dit contact was gemiddeld 2.75. De spreiding is hier echter hoog: juist het gemiddelde kwam niet voor; het is min of meer: wel of niet. Zie tabel.

De mate van zorg of zorgplicht.
Deze is ingeschat op een schaal van 1 - 5, van weinig tot veel.
Deze was gemiddeld 1.77, dus laag.

Het einde van de relatie.
Deze loopt van 1 - 5, van gedwongen  tot natuurlijk. Dit kan zijn: het opgroeien van kind tot tiener tot twintiger, maar ook een verhuizing.
Het gemiddelde is 3.69

Is er wel of geen aangifte gedaan?
Vier maal "ja" (1), 26 maal "nee" (0)

De kwaliteit van de relatie, een eindoordeel achteraf.
Deze is ingeschat op een schaal van 1 t/m 5 vanuit de volwassene na een of enkele gesprekken - volverse en reflexiůn, omzien in bezinning - en, voor zover bekend, vanuit de jongere.
Beider oordelen correleren, indien beide bekend, met 0.88, dus redelijk hoog. Het gemiddelde van beider oordelen correleert,indien beide bekend, met 0.92 en is dus een redelijke kwaliteitsmaat.
Het gemiddelde oordeel komt uit op 3.78.

Samenhang

Samenhang tussen variabelen kan worden berekend. De maat hiervoor is een correlatiecoŽfficiŽnt (r). Dit is een getal dat ligt tussen de -1.00 en de 1.00, Het minteken staat voor een omgekeerde samenhang (hoe meer regen, hoe minder zonneschijn), het positieve getal staat voor een positieve samenhang (hoe meer regen, hoe meer paraplus op straat). Correlaties tussen de (plus of min) 0.64 en 0.77 gelden als gemiddeld, die er onder als laag, die er boven als hoog.

Deze samenhangen gelden alleen voor deze verzameling van verhalen. Men mag niet concluderen dat dit in het algemeen zo ligt, omdat de verzameling verhalen geen aselecte steekproef is, maar een selecte: mannen die hierover wilden spreken of schrijven. Daarom is de samenhang ook weergegeven als r en niet als r2 . Anders gezegd: het is de variatie binnen de steekproef en niet de variantie in de populatie, ofwel het is alleen samenhang en geen effectomvang.

Het blijkt dat hier kwaliteit enigszins samenhangt met de mate van zorg (.63) en met geestelijk contact (.55). Zo'n verhouding neigt er toe lang te duren (.33) en op natuurlijke wijze te eindigen (.36) zonder aangifte (-.47).

De mate van lichamelijke intimiteit doet er heel weinig toe (.10). Men kan dus niet beweren dat lichamelijke intimiteit hier de kwaliteit van de relatie ten goede komt, maar evenmin kan men beweren dat lichamelijke intimiteit de verhouding schaadt. Het zijn onafhankelijke variabelen; het dubbeltje kan beide kanten op rollen.

De verdere samenhangen kan men zien in onderstaande correlatietabel.

Tabel

  D Gc Li Mvz E A Kw
Duur - 0.10 0.26 0.37 0.40 -0.06 0.33
Geestelijk contact   - 0.22 0.48 -0.15 -0.17 0.55
Lichamelijke intimiteit     - 0.16 0.14 0.27 0.10
Mate van zorg       - 0.15 -0.20 0.63
Einde         - -0.06 0.36
Aangifte           - -0.47
Kwaliteit             -

Start De verhalen Analyse 1 - Statistisch Analyse 2 Het meta-verhaal 1 Het meta-verhaal 2