Introductiepagina

"Érase que se era... Volverse en reflexión"

Er was eens ...Omzien in bezinning

Vertaald uit het Spaans

Dit is een collage van verhalen over relaties tussen een jeugdige en een volwassene buiten het gezinsverband, hier verhalen van mannen die hun verhaal wel eens kwijt wilden en bespreken met mij, de samensteller, als hulpverlener; verhalen die zij elders niet snel durfden te vertellen.

In deze verhalen is er doorgaans sprake van intimiteit, soms ook van seksualiteit.
Het zijn waar gebeurde verhalen. Het zijn samenvattingen, gebaseerd op gesprekken en/of geschreven bronnen, bijvoorbeeld dagboeken, tussen 1980 en 1990, met enkele toevoegingen van latere datum. Ze zijn hier geanonimiseerd en sterk samengevat: van 'data' tot 'verhaal'. De mannen zijn hier benoemd als "een man" of "de man".
Elk verhaal heeft een unieke en passende titel. De ordening is alfabetisch op titel.

Inhoud

De verhalen: >>

Inhoud

Analyse 1: >>

Statistisch

Analyse 2: >>

Psychologisch

Het meta-verhaal 1: >>

"Bezing mij o Muze de man..."
Het verhaal van de verteller.

Het meta-verhaal 2: >>

Een verhaal over verhalen